Bejelentkezés; | Regisztráció
Üdvözöljük a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ oldalán!;  Nyomtatóbarát változat    
  kezdolap.jpg
2001 óta működünk a térségben, Biatorbágyon és környékén. 16 településről érkezik hozzánk évente 200-300 gyermek.

Szülői hívásra érkeztünk, arra az igényre, hogy a sérült gyermekek ellátása történjen meg helyben, és magas szinten, komplex formában.

Az elsődleges szempontjaink szakemberként találkoztak a szülői igényekkel.
Az intézményrendszerben működő korai fejlesztők, az oktatási minisztérium által támogatott formában a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok felügyelete alatt ingyenes ellátást kell biztosítsanak.

Alapítványunk 2008-ban, megfelelve a törvényi előírásoknak, intézményt hozott létre
Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ néven.

A fejlődési eltérések gyanújával a gyermekeket a fent említet bizottsághoz vagy fejlesztő központhoz köteles mindenki (pl.: gyermekorvos, védőnő, pedagógus, neurológus, stb…) küldeni, ahol diagnózist állítanak fel és korai fejlesztésre az egyetlen Pest megyei Intézményt, az Alapítvány által működtetett Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központot jelölhetik ki. (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról)
Fontos, hogy ezek a gyermekek megjelennek az oktatásügy regisztrációjában, ingyenes és szakmailag rendszeresen ellenőrzött ellátást kapnak.

Jelenleg a fejlesztésre szoruló gyermekek mintegy 10%-a kapja meg az esélyt a korrekt ellátásra.
Térségünkből a védőnők tájékoztatása alapján tudjuk, hogy tömegesen kerülnek a gyermekek a diagnózist, és a korrekt törvényes eljárást mellőzve üzleti alapon dogozó „terapeutákhoz”.
Azonban így azzal tisztában vagyunk milyen magas a száma az ellátásra szoruló gyermekeknek.

Sok fejlesztő végezheti sokszor egy időben ugyanazon gyermek érdekében tevékenységét, de hatékonyságuk nem összehasonlítható azzal, ha összehangolják azt.
A szülő így nem különböző, egymás hatását a piaci harcok miatt negáló fél-információkhoz jut, hanem bizalomkeltő, egymás munkáját elismerő közegben találja magát.
Az internet korában, a világhálón keresgélve mindegyik „módszer” állítja, hogy sikerült megtalálni a legjobbat, a leghatékonyabbat, miközben diagnózis sincs az adott gyermekről.

Térségünkben jelenleg rendszeresen kérnek kontrollt a szülők tőlünk, vagy érkeznek meg hozzánk késve (a felismeréstől számított akár fél éves késéssel is) terápia reményében.
Az ellátásba üzleti érdekből bekapcsolódók nem törekednek teljes körű tájékoztatásra.

Sok esetben még mindig nálunk hallanak először törvényes jogaikról, így Pl.: a megemelt családi pótlékról, utazási kedvezményről, ingyenes korai ellátásról is.

Számunkra elsődleges szempont az, hogy időben, a rászorulók számára ingyenesen végezhessük munkánkat, melyre törvényes lehetőség van.

Nagy öröm számunkra, hogy: Biatorbágy, Törökbálint és Budajenő Önkormányzata támogatja munkánkat.

Ha a térség többi települése is hasonló gondoskodással fordulna polgárai felé, biztos alapokon tudnánk a gyermekek egészséges fejlődését védeni.

Az Alapítvány szolgáltatásai:;  Nyomtatóbarát változat    
  Az Alapítvány szolgáltatásai:

1. Diagnosztikus munka

a, Korai felismerés:

A szülők tájékoztatása folyamatos a különböző hírcsatornákon.

b.Diagnosztika:

A telefonon történő jelentkezés után a szülőknek részletes kérdőívet töltünk ki. Az ív kitöltése után szakembereink 2 alkalommal találkoznak a családdal.
A két alkalomból álló komplex (gyermekorvosi, gyermekneuorológiai, gyógypedagógiai, szükség esetén pszichológiai, gyógytornász) vizsgálat, mely során megállapítjuk a gyermek fejlődési diagnózisát, jelen fejlettségi állapotát és javaslatot teszünk a további ellátásra. A szükséges egyéb (labor, képalkotó, stb.) kiegészítő vizsgálatokhoz beutalót adunk, szükség esetén konzulens szakembereket (pl. szemész, fül- orr- gégész, gyermekpszichiáter) vonunk be.
A vizsgálatot követően részletes írásos szakvéleményt adunk szülőknek.
A Pestmegyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal együttműködésben dolgozunk.
2. Kontrollvizsgálatok
Rendszeresen, a gyermek szükségleteitől függően 3-10 havi gyakorisággal nyomon követéses kontrollvizsgálatot végzünk - lehetőség szerint a vizsgálatot végző team - mellyel regisztráljuk a gyermek fejlődését az elmúlt időszak alatt, átbeszéljük a felmerülő problémákat, és javaslatot teszünk az eddigi ellátás folytatására, vagy módosítására, esetleg újabb vizsgálatot rendelünk el. Írásos szakvéleményt adunk.
3. Terápia, fejlesztés, tanácsadás
A Korai Fejlesztő Központ sokirányú ellátást nyújt a rászoruló családoknak:
Gyógypedagógiai fejlesztés: A gyermek szükségleteihez igazodó egyéni fejlesztési terv alapján általában heti 1-4 alkalommal foglalkozik a gyógypedagógus a gyermekkel. A foglalkozáson a szülő is részt vesz, és az ott látott játékos feladatokat a gyógypedagógussal átbeszélve otthon is gyakorolja gyermekével.
4. Gyermekek közösségbe helyezésének elősegítése:
Amennyiben a család igényli, segítünk a család lakhelyéhez közel olyan gyermekközösséget találni, ahol a gyermek fejlesztése és szocializációja biztosított. Minden esetben az egyéni adottságok és a lehetőségek mérlegelése alapján javaslunk integrált, vagy speciális intézményt. Ehhez még a térségi kapcsolatok erősítése szükséges.
5. A képzési kötelezett gyermekek (súlyosan, halmozottan fogyatékosok) szakszerű egyéni és csoportosfejlesztése.
6. Gyógytorna:
A mozgásfejlesztésre szoruló gyermekek számára a gyermek mozgásállapotát és neurológiai státuszát figyelembe véve egyéni és /vagy csoportos gyógytornára van lehetőség hetente egyszer.
7. Viselkedés - játékterápia:
Elsősorban súlyos magatartászavarokkal küzdő gyermekek számára egyéni terápia pszichológus, vagy pszichopedagógus irányításával.
8. Játékos lovas torna és integrált játszóház:
heti rendszerességgel csoportos foglalkozás olyan gyermekeknek, akik a szocializáció területén gondokat mutatnak.
9. Játékos vízi torna foglalkozásainkon:
sérült és egészséges gyermekek egyaránt megjelennek.
10. Oktatás, szakmai továbbképzés
Társintézmények, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények és egyéni érdeklődők számára tanfolyamokat, egyéni és csoportos továbbképzéseket szervezünk és tartunk.
Az elvégzendő feladatok célcsoportjai:
• a környező településeken a 0-7 éves gyermekeket ellátó háziorvosok
• a környező településeken a 0-7 éves gyermekeket ellátó védőnők
• az érintett (kiszűrt) korosztály gyermekei és családjaik
• a térség településeinek óvodáinak szakemberei
A feladatok:

1.feladat: Az érintett korosztály ellátásban résztvevő szakemberek tájékoztatása.
Megkezdődött 5 éve, bizonyítékul szolgál a sok megkeresés a környező települések szakemberei részéről.

2. feladat: Az ellátás szükségességét igazoló szűrővizsgálatok megszervezése protokolljának kidolgozása a háziorvosok és védőnők bevonásával.

Lezajlott vizsgálatainkat a Pest megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság mint felügyeleti szerv ellenőrzi.

3. feladat: A települések 0-1 éves korú gyermekeinek gyermekorvosi szűrésének megszervezése. Tanácsunkra a high risk gyermekeket azonnal speciális vizsgálatra küldik, a low risk gyermekeket nyomon követjük az orvosokkal közösen.

Az ellátás elindításához szükséges szakemberek munkájának összehangolása, koordinálása. Az ellátást megkezdtük ugyan, de koordinációs nehézségek még akadnak.
További feladatok ütemterve:
Saját végleges épület létrehozása, pályázatok és állami finanszírozási lehetőségek felkutatása.
A regionális fejlesztőközpont országos hálózat projekt kiterjesztése, mint egységes rendszer, mely az egyes régiókban, intézményi formában ellenőrizhetően, a társ szakmákkal együttműködésben teljes lefedettséget adna. Így nem hagyva esélyt arra, hogy az elmaradottabb területeken a gyermekek már csecsemőkorban leszakadjanak az átlagtól.
E területen egyedülálló kísérlet a korai felismerés megszervezése, mely segít feltárni a rizikó faktorral rendelkező gyermekeket, és állandó nyomon követés lehetőségével, nem engedi kialakulni a problémákat.


Minden jog fenntartva: Dr. Vass Miklós Alapítvány 2010